Het Givt DNA

Wie zijn we? Hoe maken wij keuzes? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? We vertellen daar graag wat meer over!

Als bouwers van Givt zijn we trots op wat we doen, hoe we dingen doen. Maar vooral zijn we trots op waarom we doen wat we doen. Wie zijn we? Hoe maken wij keuzes? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Aan alles wat we doen liggen basisprincipes ten grondslag. We gaan de komende tijd meer aandacht besteden aan ons DNA. Dit is het eerste artikel van een hopelijk inspirerende reeks.

Wat is dan onze missie? ​

In alles wat wij doen staat een voor ons belangrijk vertrekpunt centraal. Wij focussen ons op de gever, wij maken een oplossing voor de gever. En een gever geeft niet op maar één plek. Wij maken keuzes en hebben keuzes gemaakt waarvan wij overtuigd zijn dat het de juiste keuzes zijn. De kosten, de verwerking van giften, de volgorde waarin we dingen doen, de manier waarop de Givt-app werkt, de functies die we wel en die we niet bieden voor onze gebruikers. Bij dit alles is onze missie het vertrekpunt. Onze missie is het bieden van een oplossing waardoor iedereen op een eerlijke, makkelijke, veilige en aangename manier kan blijven geven. Nu en in de toekomst.

Samenwerken

Naast onze missie is er nog iets dat een groot onderdeel is van onze identiteit. Wij werken samen, we bedenken niet zelf waar onze gebruikers en partners behoefte aan hebben. We zijn altijd in gesprek met de mensen die gebruik maken van onze oplossing; de organisaties die Givt inzetten en de gebruikers van de Givt-app. Wij geloven dat we door samen te werken het beste product krijgen. Wij geloven dat Givt en digitale communicatieplatformen voor kerken complementair kunnen zijn.
We willen jullie dan ook vragen om, als jullie vragen of misschien zelfs twijfels hebben, contact met ons op te nemen en met ons in gesprek te gaan. Zo weten wij beter wat jullie behoeftes zijn en kunnen we blijven werken aan onze missie.