Het Givt DNA: Langetermijnoplossing

We willen een blijvende verandering maken in de wereld van het geven. Daar zijn onze ogen op gericht, op de toekomst.

Het voorbeeld dat het meeste impact heeft op ons bedrijf is dat we ervoor kiezen ons voornamelijk te focussen op de gebruiker van de Givt-app en niet op de collecterende instanties, de kerken en goede doelen. Door de wensen en behoeften van de gever centraal te stellen en niet die van bijvoorbeeld de goede doelen is het lastiger om nieuwe organisaties aan te sluiten. De uitdaging is dat we organisaties moeten overtuigen van het belang van de behoeften van de gevers, en dat dit op lange termijn ook voor hen positief zal uitpakken. Dit is moeilijker dan iemand laten zien hoe je product aansluit bij hun eigen wensen en behoeften. Dit zorgt voor uitdagingen. Als je je niet focust op je betalende klanten, loopt de geldstroom in het begin minder hard dan je zou willen. Gelukkig houden we van een uitdaging!

Geen gemakkelijke weg

We willen een blijvende verandering maken in de wereld van het geven. Daar zijn onze ogen op gericht, op de toekomst. Wij geloven erin dat het duurzaam is een oplossing te bouwen waarin de behoeften van de gever centraal staan, zoals je eerder ook al hebt kunnen lezen. Dat betekent voor ons vaak dat we niet kiezen voor de makkelijke weg. De behoeften van de gevers kunnen soms haaks staan op de behoeften van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een thema als anonimiteit versus NAW-gegevens verzamelen om een relatie op te bouwen. Dit betekent natuurlijk niet dat wij niet luisteren naar de wensen van onze organisaties maar het betekent wel dat de behoeften van de gevers centraal staan in het maken van onze beslissingen. Als de behoeften van de gever lijnrecht staan op de wensen van de organisatie, dan kiezen we voor de gever. Want wij geloven erin dat als je die behoeften serieus neemt, dit op de lange termijn beter is, ook voor de organisatie. We werken samen met organisaties en gebruikers om hierin de juiste balans te kunnen vinden.

Learning on the job

Ook wat betreft onze collega’s kiezen we het liefst voor de lange termijn. We zijn een groeiend bedrijf en hebben daarom mensen gezocht die met ons mee willen groeien. Learning on the job. We werken vooral met juniors die zich ontwikkelen tot mede eigenaar van Givt. Een kritische lezer zal zeggen dat dit ook te maken heeft met het feit dat je als startup minder geld hebt om een ‘senior’ kracht aan te trekken, en dat is deels ook zeker waar! Het aannemen van een junior betekent dat je op de korte termijn moet investeren in het vergroten van hun vaardigheden en kennis. Op de lange termijn betekent dit dat mensen meegroeien met Givt in hun rol als eigenaar. En daar geloven we in.

Dit betekent natuurlijk niet dat wij nooit beslissingen nemen die op de korte termijn beter haalbaar zijn dan op de lange termijn. Zeker bij technische keuzes is het soms verstandiger om voor een quick win of -fix te gaan, dan een meer ingewikkelde lange termijn oplossing te kiezen waardoor processen vertraagd worden. Maar het betekent wel dat je van ons mag verwachten dat we qua cultuur en visie oog hebben voor een blijvende verandering op de langere termijn. Wij dromen van een wereld waarin voor meer mensen bewust geven met voldoening een proactief onderdeel is van hun leven. Dat is waarom we deze keuzes maken.