Tip: Communicatie over de collecte

In deze tip willen we voortzetten op het belang van informatie, maar dan buiten de dienst.

In de voorgaande tip hebben we het belang van informatie tijdens de dienst uitgelegd. In deze tip willen we voortzetten op het belang van informatie, maar dan buiten de dienst.

Aankondigen
We hebben van meerdere kerken geleerd dat het kerkblad een uitstekend medium is om direct met de kerkleden te communiceren. Veel kerken kiezen ervoor om het collectedoel van de komende diensten al te delen met de leden en bezoekers. Dit zorgt ervoor dat de de mensen een dienst voorbereid bezoeken. Zeker als er een speciale collecte gehouden wordt die je extra onder de aandacht wilt brengen, is het goed om dit voor de dienst al te communiceren.

 

Resultaten
Om de informatiecirkel en daarmee de beleving van ‘de gever’ af te sluiten, is het goed om te delen wat de resultaten zijn van een collecte. Dat kan in eerste instantie zijn hoeveel er is opgehaald, maar nog veel belangrijker, waarvoor het opgehaalde geld is ingezet en wat dit heeft opgeleverd. Uit onderzoek blijkt dat iemand die geeft met meer voldoening terugkijkt op het geven van gift, als teruggekoppeld wordt welk verschil zijn gift heeft gemaakt.

 

QR-code
We raden aan om bij de collectedoelen in een kerkblad of op de website ook direct een QR-code te plaatsen, die gekoppeld is aan het omschreven doel. Dit geeft iemand die zich meteen geroepen voelt om iets te geven, de mensen die thuis de dienst meebeleven, of iemand die een dienst gemist heeft, de mogelijkheid om makkelijk een gift te kunnen geven.

Door een specifieke QR-code per doel aan te maken, houd jij als dashboardgebruiker goed zicht op welke binnenkomende giften er voor welk doel bestemd zijn.