Een toegewijd geefmoment

...

Wij geloven dat geven meer is dan geld verplaatsen van A naar B. Geven is een gebaar, een emotie. De collecte kent een lange traditie binnen de kerkdienst. Omdat wij als Givt bij deze traditie willen aansluiten, bouwden we een digitale geefoplossing en juist heel bewust geen online geefoplossing. Wij willen het geven in het moment, in de beleving van de kerkdienst, ondersteunen als uiting van saamhorigheid, betrokkenheid en dankbaarheid.

Daarom is onze eerste tip ook, organiseer een toegewijd geefmoment tijdens de dienst. Na Covid is dit niet meer voor alle kerken gebruikelijk. Maar in een analyse van onze data en uit gesprekken met gevers, blijkt niet alleen dat mensen zich minder betrokken voelen bij het geven, maar dat inkomsten uit collecten ook lager zijn, op het moment dat er niet of nauwelijks tijd en aandacht is voor de collecte tijdens de dienst.

Een toegewijd geefmoment zorgt voor een bewustere beleving bij de gever en een hogere opbrengst voor de kerk.

Concreet.
Uit gesprekken en data leerden we dat een aankondiging van de collecte minimaal 30 seconden moet duren.
Dit geeft de gever niet alleen de tijd om zich mentaal te richten op geven, maar zo is het voor de kerkganger ook duidelijk waar zijn of haar gift voor bestemd is.

Daarnaast hebben we geleerd dat
het geefmoment op zichzelf minimaal 2 minuten moet duren.

Dit geeft de kerkganger de ruimte en tijd om de gift daadwerkelijk te kunnen geven. De gever moet voldoende tijd krijgen om geld te pakken, een QR-code te scannen, locatie of kerk te zoeken in de Givt-app en te bepalen hoeveel ze willen geven. Het is jammer om giften mis te lopen omdat kerkgangers wel wilden geven, maar hier de tijd en gelegenheid niet voor hadden.

Maak van de collecte een waardevol moment tijdens de dienst en geef het de tijd die het verdient!