Tip: Maak het doel van je collecte zichtbaar

Maak van de collecte een beleving!

Een belangrijk onderdeel van deze beleving tijdens de kerkdienst is het krijgen van informatie. Wij leggen graag uit waarom informatie bijdraagt aan jullie collectemoment en geven je tips waarmee je dit concreet kan maken in jullie dienst.

Informatie geeft meer voldoening.
Onze ervaring leert dat mensen met meer voldoening geven als ze weten waaraan hun gift bijdraagt. Het geeft voldoening als je concreet weet wat er met jouw geld gebeurt na het doen van de gift. Maak bijvoorbeeld zichtbaar wat diaconie inhoudt, “op dit moment helpen wij samen x aantal gezinnen, die onder de armoedegrens leven. Het is mooi, maar ook nodig dat mensen kunnen aankloppen bij de kerk.”

Informatie doet meer geven.
Naast dat informatie meer voldoening geeft bij de gever, verhoogt het in veel gevallen ook de opbrengst van de collecte. Uit onderzoek blijkt dat mensen die weten waaraan of waarvoor zij geven, gemiddeld meer geven dan mensen die geven uit gewoonte. Iemand die bewust is van het doel waarvoor gecollecteerd wordt, geeft meer dan iemand die enkel bewust is van het collectemoment. 

Voor de dienst.
Voor aanvang van de kerkdienst is al een natuurlijk moment om de kerkganger vast voor te bereiden op de collecte. Veel kerken hebben een inloop voorafgaand aan de dienst waarin de bezoekers rustig een plekje zoeken. Tijdens deze inloop kan er op het beamerscherm gepresenteerd worden wat de collectedoelen van deze week zijn en hoe er gedoneerd kan worden.

Tijdens het collectemoment.
Eerder hebben wij gedeeld dat wij aanraden om een toegewijd collectemoment te hebben tijdens de dienst. Om dit moment in te leiden, kan er iemand tijdens de dienst vertellen waarom er voor dit doel of deze doelen gekozen is, wat er met het opgehaalde geld hoopt bereikt te worden en hoe de kerkbezoeker daaraan kan bijdragen. Plaats bijvoorbeeld ook een Givt QR-code op het scherm, zodat de mensen die de dienst online meebeleven ook makkelijk kunnen geven.
We raden aan om dit collectemoment met beeld te ondersteunen, om de bezoeker mee te nemen in dit verhaal.