In gesprek met René Bos:

“In plaats van geld tellen, kunnen de diakenen interesse tonen in anderen en een praatje maken met mensen.”

In deze collectetip een kerk aan het woord die er alles aan heeft gedaan om het maximale uit de collectes en uit Givt te halen. We vragen René Bos van de PKN Oosterkerk Zoetermeer wat hij heeft gedaan om de collectes te optimaliseren en hoe hij daarbij soms wel 300% hogere inkomsten binnengehaald heeft ten opzichte van het verleden. 

Vóór Givt:

Gemiddelde opbrengst per dienst:
 700 euro

Verdeling:
– Contant geld: 30%
– Collectebonnen: 70%

Na invoering van Givt:

Gemiddelde opbrengst per dienst:
1400 euro

Verdeling:
– Contant geld: 2 á 3%
– Collectebonnen: 0%
– Givt-app: 97%

Unieke Givt-gevers per dienst: 88
(totaal bezoekers zonder kinderen: 300)

Voor René is geven de kern van je naaste liefhebben.
“Ik heb veel ontvangen, ik ben gezegend en het voelt als mijn plicht om dit te delen. Als het bij mij regent, wil ik dat het druppelt bij anderen. Je moet wel keuzes maken. Ik wil wel graag iets geven aan een concreet doel.”

Wat vind je belangrijk in het geven in de kerk?
“Transparantie, je moet eerlijk vertellen hoe de vork in de steel zit. Je moet vertellen wat nodig is. Afkaderen; in plaats van geven aan een algemeen doel, zoals diaconie, moet je specifiek vertellen waar je geld voor nodig hebt, en wanneer dit doel ook behaald is. Het geeft meer werk in communicatie, maar dat is het meest eerlijke wat je kan doen, en maakt mensen ook meer betrokken bij diaconaal werk.”

Een overzicht van wat René concreet heeft veranderd in de afgelopen jaren aan de collecte:

Hoe zag een collectemoment
eruit vóór Givt?

  • Het doel werd kort vermeld met een enkele zin in de afkondiging.
  • Elk collectemoment was hetzelfde.
  • Naast de twee collectezakken tijdens de dienst was er ook een collectebus bij de uitgang.
  • De opbrengst van de collecte bij de uitgang was de helft van wat er werd opgehaald met een collectezak in de dienst.

Hoe ziet een collectemoment
eruit met Givt?

Voor de kerkdienst:

  • Een vermelding via de digitale nieuwsbrief en een bericht op de website over het collectedoel voor de komende dienst. Bij het bericht wordt een Givt QR-code geplaatst om mensen direct te helpen actie te kunnen ondernemen.
  • Bij speciale acties worden video’s verspreid over het collectedoel via de Scipio-app.

Tijdens de kerkdienst:

  • Een toegewijd moment tijdens de dienst waarin zo concreet mogelijk het doel uitgelegd wordt. Ondersteund door dezelfde slides die ook al te vinden waren in de nieuwsbrief, op de website en in de Scipio-app.
  • Het standaard tonen van de Givt QR-code op het scherm, zodat er de optie is om te geven.
  • Een moment van geven meestal begeleid door pianospel.

Waarom vind jij het belangrijk om mensen via Givt te laten geven?
Dat is tweeledig. Ten eerste: het scheelt ons als diaconie een heleboel telwerk. Daarnaast hebben we nu ook geen collectebonnen meer, dus dat scheelt ook tijd in de distributie hiervan. Het diaconaal werk is vrijwilligerswerk en het wordt steeds lastiger om hiervoor mensen warm te maken binnen de gemeente. Doordat het minder administratief werk kost, maakt dit het werk leuker als diaken. In plaats van geld tellen, kunnen de diakenen interesse tonen in anderen en een praatje maken met mensen!

Ten tweede: De kerkbezoeker heeft met Givt keuze om te geven wat ze willen. Iemand die geeft kan nu meer geven, omdat ze niet beperkt zijn door wat ze mee hebben genomen. Ik geloof dat mensen willen geven! Niet dat ik het maximale eruit wil halen, maar mensen willen zelf. Ik wil hen een manier aanbieden waarin ze die keuze hebben en dat is Givt. Je kan meer geven omdat je uit het standaard patroon van geven getrokken wordt.”

Wat wil jij meegeven aan een andere penningmeester?
“Mensen willen geven! Maar je moet ze helpen met de mindset. Verdiep je in de gever, bij jezelf afvragen, wanneer word ik enthousiast om ergens aan te geven. Ik geloof dat daarbij transparantie, het concreet maken, en een terugkoppeling van wat er behaald is, belangrijke aspecten zijn.”